Skip links

Mobilitat Lliure

PLATAFORMA PER LA MOBILITAT LLIURE

La seguretat del transport privat

Des de Fecavem, ens hem unit a la Plataforma per la Mobilitat Lliure davant les polítiques de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que impossibilita la llibertat d’utilitzar el transport privat.

Més enllà de l’ús personal, aquest és necessari pel teixit social i empresarial de la capital catalana i posar obstacles dificulta el seu progrés. A més, recordem la situació de pandèmia derivada de la Covid-19 que patim i certifica la seguretat que dona el transport privat. D’altra banda, les mancances que el transport públic, en cap cas a dia d’avui, pot suplir.

Des de Fecavem, ens hem unit a la Plataforma per la Mobilitat Lliure davant les polítiques de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que impossibilita la llibertat d’utilitzar el transport privat.

Més enllà de l’ús personal, aquest és necessari pel teixit social i empresarial de la capital catalana i posar obstacles dificulta el seu progrés. A més, recordem la situació de pandèmia derivada de la Covid-19 que patim i certifica la seguretat que dona el transport privat. D’altra banda, les mancances que el transport públic, en cap cas a dia d’avui, pot suplir.

Manifest de la Plataforma per la Mobilitat Lliure

per Joan Blancafort

En els darrers temps, el nostre territori -sigui aquest analitzat a escala urbana, interurbana o nacional-, està experimentant un creixement del transport continuat, a conseqüència de l’increment de les necessitats de mobilitat, derivat dels mercats més globalitzats, el creixement de la renda per càpita i els estils de vida. L’anterior afirmació l’hem volgut mantenir malgrat la situació dramàtica que travessem derivada de la COVID-19.

LLEGIR MANIFEST

EL QUE ENS UNEIX

Els nostres objectius

Oberts a totes aquelles entitats que agrupen tant a empreses com a persones amb interès legítim per l’automoció, la mobilitat i els seus serveis, que s’uneixen per una mobilitat lliure on el vehicle privat i els seus serveis tinguin cabuda.

Sumar participacions: voluntat de crear sinèrgies entre tots els que volem vetllar per una mobilitat on el transport privat participi de la ciutat. Voluntat que s’incorporin el màxim nombre d’interessats en promoure una mobilitat lliure.

Complementarietat al transport públic. Voluntat de buscar la compatibilitat i punts de trobada i enllaços entre les dues tipologies de transport.

Respectuosos amb els que no defensen el mateix. Respecte per les entitats que creuen en altres idees polítiques o models de mobilitat. No estem per provocar cap guerra.

Voluntat de donar a conèixer els impactes positius del vehicle privat. Ressaltar el valor econòmic, d’ocupació i social que aporta. Explicar els importants avenços tecnològics dels vehicles. D’altra banda, també incorporen la seva capacitat de redistribuir la riquesa entre territoris per la seva capitalitat. O esdevenir el transport més segur en termes sanitaris, com s’ha pogut veure amb el coronavirus.

Vetllar pel medi ambient, la salut de les persones i la sostenibilitat. En aquesta línia, el món del motor treballa per convertir el vehicle privat en una eina més ecològica. – Ens sumem en la seva defensa i reivindiquem la nostra condició d’experts en mobilitat, aportant els nostres coneixements al respecte.

Defensa al dret d’una mobilitat lliure. Reivindicar el dret a la mobilitat lliure pel territori de Catalunya. Lliure elecció de mitjà.

Oberts a totes aquelles entitats que agrupen tant a empreses com a persones amb interès legítim per l’automoció, la mobilitat i els seus serveis, que s’uneixen per una mobilitat lliure on el vehicle privat i els seus serveis tinguin cabuda.

Sumar participacions: voluntat de crear sinèrgies entre tots els que volem vetllar per una mobilitat on el transport privat participi de la ciutat. Voluntat que s’incorporin el màxim nombre d’interessats en promoure una mobilitat lliure.

Complementarietat al transport públic. Voluntat de buscar la compatibilitat i punts de trobada i enllaços entre les dues tipologies de transport.

Respectuosos amb els que no defensen el mateix. Respecte per les entitats que creuen en altres idees polítiques o models de mobilitat. No estem per provocar cap guerra.

Voluntat de donar a conèixer els impactes positius del vehicle privat. Ressaltar el valor econòmic, d’ocupació i social que aporta. Explicar els importants avenços tecnològics dels vehicles. D’altra banda, també incorporen la seva capacitat de redistribuir la riquesa entre territoris per la seva capitalitat. O esdevenir el transport més segur en termes sanitaris, com s’ha pogut veure amb el coronavirus.

Vetllar pel medi ambient, la salut de les persones i la sostenibilitat. En aquesta línia, el món del motor treballa per convertir el vehicle privat en una eina més ecològica. – Ens sumem en la seva defensa i reivindiquem la nostra condició d’experts en mobilitat, aportant els nostres coneixements al respecte.

Defensa al dret d’una mobilitat lliure. Reivindicar el dret a la mobilitat lliure pel territori de Catalunya. Lliure elecció de mitjà.

ACTUACIONS DE LA PLATAFORMA

Participació en els espais de diàleg amb incidència en la mobilitat privada a tota Catalunya. A nivell territorial i d’òrgans polítics des de la Generalitat, les diputacions, les ajuntaments, les regions metropolitanes, els consells comarcals, entre d’altres.

Participació davant l’opinió pública. Estimem necessari disposar d’un equip d’experts que defineixi una estratègia de comunicació amb el propòsit de participar activament i traslladar els objectius de la plataforma.

Participació en actes reivindicatius, sempre que ho estimi una majoria qualificada dels integrants.

Biblioteca de Coneixement. Per a una millor defensa dels interessos col·lectius i tots els integrants, compartim informes i estudis de mobilitat.

ACTUACIONS DE LA PLATAFORMA

Participació en els espais de diàleg amb incidència en la mobilitat privada a tota Catalunya. A nivell territorial i d’òrgans polítics des de la Generalitat, les diputacions, les ajuntaments, les regions metropolitanes, els consells comarcals, entre d’altres.

Participació davant l’opinió pública. Estimem necessari disposar d’un equip d’experts que defineixi una estratègia de comunicació amb el propòsit de participar activament i traslladar els objectius de la plataforma.

Participació en actes reivindicatius, sempre que ho estimi una majoria qualificada dels integrants.

Biblioteca de Coneixement. Per a una millor defensa dels interessos col·lectius i tots els integrants, compartim informes i estudis de mobilitat.